NHỮNG THÀNH TÍCH WORLDSTEEL ĐẠT ĐƯỢC

CÔNG TY ĐẦU TIÊN Ở CHÂU Á ĐẠT CHỨNG CHỈ IAS AC472

Chứng chỉ IAS AC472 là một chứng chỉ quan trọng với tiêu chuẩn đánh giá chất lượng rất cao. Chứng chỉ không chỉ dành cho các công ty có nhu cầu xuất khẩu kết cấu thép sang thị trường Mỹ, mà quan trọng hơn là thể hiện năng lực và thế mạnh của WorldSteel.
Chứng chỉ ias ac472

CHỨNG NHẬN & GIẢI THƯỞNG

Những thành tựu mà chúng tôi đã đạt được là cả một quá trình đầy gian nan và thử thách. Thế nhưng một khi ý chí, sự quyết tâm đã đủ mạnh; ước mơ và khát vọng đã đủ lớn thì khó khăn, thử thách sẽ không còn là trở lực mà biến thành động lực thúc đẩy đam mê sáng tạo để những thành tựu ngày càng nhiều.
Chứng nhận OHSAS
Chứng nhận ISO
Giải thưởng
Chứng nhận
Chứng nhận
Giải thưởng
Chứng nhận top 10
Giải thưởng

PEBSTEEL.VN

Hệ thống thành viên thuộc thương hiệu WORLDSTEEL GROUP trên thế giới hiện nay.