CHÍNH SÁCH AN TOÀN LAO ĐỘNG

An toàn và phòng tránh tai nạn là trách nhiệm của mọi người. Mỗi nhân viên phải tuân thủ các quy định của Công ty và thực hiện các công việc của mình đảm bảo an toàn.

1. Quản Lý Và Trách Nhiệm:

An toàn sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người. Tuy nhiên tiêu chuẩn sẽ được toàn bộ thành viên Ban lãnh đạo thiết lập để tạo ra một môi trường làm việc an toàn. Các vấn đề về an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường khi thực thi sẽ có tính chất thiết thực, hiệu quả và có tính cưỡng chế.

Nguồn nhân lực trong tổ chức của Công Ty WorldSteel được xem là tài sản quý giá nhất. Chúng tôi đặt vấn đề an toàn sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường vào vị trí ưu tiên cao nhất và xem đây là trách nhiệm của WorldSteel trong việc đảm bảo rằng các điều kiện làm việc sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe và an toàn của người lao động và không gây nguy hại cho môi trường.

2. Cải Tiến Liên Tục:

Chính sách của công ty WorldSteel là yêu cầu tất cả lực lượng lao động tham gia vào việc thực thi, đánh giá và liên tục cải tiến cách thức thực hiện an toàn lao động và môi trường.

An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường trong các hoạt động của Công ty được triển khai đồng bộ bằng việc chú trọng biện pháp thi công, sử dụng các thiết bị chủ yếu và bằng cách tạo động lực cũng như huấn luyện liên tục cho toàn bộ nhân viên.

3. Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân:

Mũ cứng – Tại mọi thời điểm toàn bộ nhân sự phải đội mũ cứng khi có mặt trên công trường.

Kính mắt – Tại mọi thời điểm toàn bộ nhân sự phải đeo kính (chống chói) khi có mặt trên công trường.

Đai đeo – Toàn bộ nhân sự làm việc trên độ cao 6ft phải được hướng dẫn và sử dụng đai đeo an toàn. Trên giàn giáo, độ cao là 10ft. Đối với hoạt động lắp dựng kết cấu thép, độ cao là 10ft,..

Găng tay – Toàn bộ nhân sự tham gia các hoạt động liên quan đến cắt, hóa chất, lửa, …. phải đeo găng tay.

Ủng cao su – Toàn bộ nhân sự tham gia các hoạt động tiếp xúc chân/tay với chất độc hại như bỏng trong thời gian đổ bê tông phải đeo ủng cao su.

Khác – Các công việc cụ thể có thể dẫn đến nhu cầu sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Trong trường hợp này, nhân sự phải sử dụng thiết bị này. Chỉ huy trưởng công trường chịu trách nhiệm kiểm tra thiết bị sử dụng có phù hợp hay không.

Các Dụng Cụ Bảo Hộ Cần Thiết Cho Mỗi Người Lao Động:

PEBSTEEL.VN

Hệ thống thành viên thuộc thương hiệu WORLDSTEEL GROUP trên thế giới hiện nay.